👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

6

حجم

0/52 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده

روایی و پایایی

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

منبع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت راهبردی چیست پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی سن آنتونیو پاورپوینت جنگ های رهایی بخش پاورپوینت استراتژی در عمل پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات